Projektets formål

Styregruppen ønsker at dette projekt giver vores menigheder en indsigt i den tamilske kultur og dels at vi som menighed kan stå sammen og hjælpe sårbare børn og unge på Sri Lanka. Projektet har to tiltag:

  1. At vi som menigheder økonomisk fra 2017 – 2019 støtter et børnehjem (Anpaham – Children Home) i Mulangavil, som drives af OMI’erne.
  2. At projektet i juni 2019 afsluttes med en rejse til Sri Lanka bestående af en gruppe med både tamilere og del andre grupper i vore menigheder. Rejsen vil bestå af et besøg til OMI’ernes forskellige missioner i de tamilske områder af Sri Lanka.

1

Støtte til Anpaham Children Home

Anpaham-Children home er placeret i Kilinochi i den nordlige provins af Sri Lanka, og var et af de mest udsatte områder under krigen. Børnehjemmet huser aktuelt forældreløs 25 børn og unge som enten har mistet deres forældre under krigen eller er børn af voldtægtsramte mødre. Ud over dette står børnehjemmet også for krisehjælp, rådgivning, støtte og uddannelse for 50-70 børn og unge ude i lokalsamfundet omkring Mulangavil. Disse børn og unge bor ude blandt plejefamilier i lokalsamfundet. Grunden til at OMI’erne har været nødt til at kun at huse 25 børn og unge i selve børnehjemmet skyldes en manglende økonomisk kapacitet.

I et brev fra P. Edwin beskriver han følgende problemer hos de børn og unge:

”.. disse børn lider af ensomhed, dyb sorg, problemer med søvn, besvimelsestendendser grundet underernæring, undertrykt vrede og desuden andre psykiske problemer… Men overordnet set er de generelle problemer fattigdom, sikkerhed og mangel på støtte til uddannelse af børnene“.

Sammen kan vi som menigheder støtte OMI’erne arbejde med at hjælpe disse børn og unge til en bedre hverdag og en stærkere fremtid:

” Hvis I spørger mig følgende “ Hvad har disse børn og unge brug for og hvad forventer de?” Så vi jeg sige at disse børn forventer hjælp til deres basale behov såsom mad, husly, fysisk og psykisk støtte“.
P. Edwin

Dette projekt har derfor til formål at støtte børnehjemmet i Mulangavil økonomisk så omkring 100 børn og unge har mulighed for at udvikle sig efter de traumatiske oplevelser som krigen har forvoldt og dette vil kunne gøres ved økonomisk at støtte børnehjemmet så de har:

 

  • Råd til at tage sig af flere krigsramte børn
  • Råd til at have flere aktiviteter til børn og unge igennem spil og fysiske aktiviteter
  • Råd til at sende børnene i skole og give dem bøger, skriveredskaber, uniformer og hæfter
  • Råd til at give børnene den rette psykolog hjælp

2

Rejsen til Sri Lanka

Som afslutning på projektet vil der blive arrangeret en rejse til Sri Lanka i 2019, hvor det er meningen at man kan komme ned og besøge blandt andet børnehjemmet og lokalbefolkningen. Denne tur har desuden til formål at lære tamilernes kultur, historie og religiøsitet bedre at kende og desuden at opleve og nyde Sri Lanka. OMI’erne vil være behjælpelige med at arrangere turen lokalt. Flybilletten koster dags dato mellem 4500 og 5500 kr. Nærmere info følger omkring turen når vi nærmer os.